Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Jobba hos oss

Behovet av duktiga upphandlare växer för varje år och vi är alltid intresserade av att skapa kontakt med tänkbara medarbetare. Upphandlingskontoret ska vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor.

Upphandlingskontoret har som huvuduppgift att ge stöd och erbjuda kunskap, metoder och verktyg för en hållbar och effektiv upphandling. Att genomföra upphandlingar så att kommunens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens.

Vi strävar efter att våra tjänster ska uppfattas som värdeskapande, professionella och innovativa för våra kunder. Vi vill att våra medarbetare ska känna och bidra till arbetsglädje.

Ta kontakt med Upphandlingskontoret och lämna eller skicka in ditt CV till upphandlingschef Gustaf Danielsson

Om oss