Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Tillgänglighet för Upphandlingskontorets webbplats

Upphandlingskontoret i Jämtlands Län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Upphandlingskontorets webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Upphandlingskontorets webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Sidan saknar "page regions" eller ARIA landmarks. Det innebär att det kan vara svårt att veta vad som är sidhuvud, sidfot respektive huvudinnehåll på sidan.
  • Sökformuläret sakar etikett (label). När man börjat fylla i formuläret kan det vara svårt att uppfatta vad fältet avser.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Sökformuläret sakar etikett (label). När man börjat fylla i formuläret kan det vara svårt att uppfatta vad fältet avser.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Sökformuläret sakar etikett (label). När man börjat fylla i formuläret kan det vara svårt att uppfatta vad fältet avser.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Upphandlingskontorets webbplats med hjälp av Wave - Web Accessibility Evaluation Tool.

Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2022.

Meddela oss om bristande tillgänglighet


Beskriv hur webbsidan brister i tillgänglighet. Exempel på problem är att text på sidan har dålig kontrast eller att tillgänglighetsredogörelse saknas.
Hjälpmedel
Om bristen i tillgänglighet beror på att webbsidan eller appen inte fungerar med något hjälpmedel du använder vill vi gärna att du berättar det. Det underlättar både för vår granskning och för dem som ska åtgärda problemet.
HjälpmedelVill du bli kontaktad?
Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få återkoppling på din anmälan. Du kan också göra en anonym anmälan, i så fall anger du att du inte vill bli kontaktad. Tänk då på att vi kanske inte kan hantera din anmälan om vi inte kan framkalla felet utifrån din beskrivning. Om du fyllt i din e-postadress kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot anmälan. Det tar normalt upp till två arbetsdagar.
Vill du bli kontaktad?Uppge ditt namn om du vill bli kontaktad

Uppge din e-postadress om du vill bli kontaktad.