Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Begära ut handlingar

Handlingar från en upphandling registreras och är därefter offentliga handlingar.

Vid begäran om att få ut handlingar efter genomförd upphandling, kan dessa komma att sekretessbedömas sekretessbedömas innan handlingarna offentliggörs.

Begäran om att få ut handlingar görs till respektive kommuns registrator. Upphandlings­kontorets genomförda upphandlingar diarieförs via Östersunds kommuns diarium. Ni kan läsa mera om detta på Östersunds kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..