Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Så lämnar du anbud

Som leverantör lämnar du anbud på kommunens upphandlingar elektroniskt direkt via systemet Mercell Tendsign.

Att tänka på

Här följer några saker du som anbudsgivare bör vara uppmärksam på innan du lämnar in ett anbud:

  • Läs igenom upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlaget) noga.
  • Vid oklarheter: skicka fråga i Tendsign till ansvarig upphandlare eller annan kontaktperson som nämnts i underlaget.
  • Var uppmärksam på de så kallade "skallkraven". Dessa måste besvaras. I vissa fall räcker det att du accepterar dem genom att kryssa "Ja" i en ruta. I andra fall krävs både ett "Ja" och bevis i någon form av dokument bifogas. Att kryssa "Ja" och inte bifoga bevis kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.
  • Frågor måste ställas senast angett datum och anbud måste lämnas in i tid. Sista datum framgår alltid i annons och upphandlingsdokument.
  • Upphandlingskontoret samarbetar med Skatteverket för att förebygga skattebrott och oseriösa anbud.

Logga in i Mercell TendSign

För att få tillgång till den annonserade upphandlingen och för att kunna lämna anbud krävs en inloggning. Du får användarnamn och lösenord genom att registrera dig på www.mercell.com Länk till annan webbplats.. Det är kostnadsfritt för dig som leverantör att använda systemet och att lämna anbud. Du får direkt tillgång till systemet när du är klar med din registrering.

Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på 0771-440 200 vardagar 07.00 – 17.00.

Upphandlingsprocessen

På sidan Upphandlingsprocessen kan du läsa mer om hur själva upphandlingen går till.