Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

4. Öppning

Beställaren öppnar de inkomna anbuden.

Inga anbud får öppnas innan anbudstiden gått ut (12 kap 10§ LOU). När anbudstiden gått ut ska minst två personer från Upphandlingskontoret närvara vid anbudsöppningen, tid för anbudsöppning är angivet i annons och upphandlingsdokument. Anbudsgivarna får inte delta vid öppningen, men de får begära att en person utsedd av Handelskammaren närvarar (kostnaden för det betalas av anbudsgivaren).

En grundregel är att alla kompletta anbud som kommit in i rätt tid ska prövas. Absolut sekretess råder fortfarande och ingen information om vilka leverantörer som lämnat anbud får ges ut.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt